Betingelser

Indledning

TjekLån udbyder en række hjemmesider og online tjenester, bl.a. Clara Finans.

TjekLåns håndtering af dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik.

Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv. TjekLån indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive TjekLåns hjemmesider og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker.

TjekLån, Vestergade 48H, 8000 Aarhus C, CVR 43600672, (herefter TjekLån) er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.

Indsamling

Såfremt du vælger at give TjekLån personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på TjekLåns servere.
Vi opbevarer kun oplysninger som er relevante for den tjeneste du benytter. Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

Oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med oprettelse af en profil, f.eks navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato, ønsket lånebeløb.
Billeder, tekster og video som du selv poster på vores tjenester
Statistikker på sidevisninger, trafik til og fra TjekLån, annoncedata og standard weblog-oplysninger som IP-adresse, Mac-adresse, enhed (f.eks mobil), browser type og geo-lokation
Oplysninger om hvordan du bruger TjekLåns sider og ydelser, herunder dine transaktioner;
Du giver samtidig samtykke til, at TjekLån kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper TjekLåns forretningsaktiviteter.

Formål og anvendelse af oplysninger

TjekLån benytter oplysningerne til at:
Udbyde vores ydelser;
Finde og løse problemer ved TjekLåns hjemmesider og ydelser;
Tilpasse din brugeroplevelser, måle interessen for TjekLåns ydelser, forbedre TjekLåns ydelser og informere dig om ydelser og opdateringer;
Tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer;

Beskyttelse af oplysninger

TjekLån sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.
Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper TjekLåns forretningsaktiviteter.
TjekLån har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve TjekLåns politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.
TjekLån kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller i forbindelse med straffesager. Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til TjekLån på følgende e-mail-adresse: info@admill.dk.
Oplysningerne udleveres kun ved henvendelse fra offentlige myndigheder som politi, domstol eller datatilsynet.

Markedsføring, kommunikation og e-mail-værktøjer
Du kan modtage markedsføringsmateriale fra TjekLån og vores associerede virksomheder, herunder TjekLån og strategiske partnere som eksempelvis finansierings,- mobil-, akasse-, bredbånd- eller måltidskasseudbydere.. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Admill, kan du henvende dig til support på følgende e-mail-adresse: info@admill.dk.
TjekLån kan bruge de oplysninger, TjekLån har om dig og dine aktiviteter, på TjekLåns hjemmesider for at tilpasse de meddelelser TjekLån sender til dig, samt det indhold og den annoncering TjekLån viser på sine hjemmesider.

Cookies
På visse af TjekLåns hjemmesider, vil TjekLån eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). TjekLån tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på TjekLåns websider, tilpasse TjekLåns ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.

Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

TjekLån tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.
TjekLån bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status.
Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af TjekLåns hjemmesider eller ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion.

Sikkerhed
TjekLån behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.
TjekLån garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed
I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.

Rettigheder og indsigelse mod brug af dine data
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

Retten til at få slettet personoplysninger

Retten til at få begrænset personoplysninger

Retten til dataportabilitet

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte TjekLån på info@admill.dk
Der kan i særlige tilfælde være data som ikke lovligt kan slettes permanent, hvis behandlingen af data af legitime grunde går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kontakt
Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.
Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte TjekLån på info@admill.dk

Indhold på TjekLåns hjemmesider
Ved at anvende TjekLåns hjemmesider indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere TjekLåns tjenester (hjemmesider og mobilapplikationer) eller deres indhold, herunder indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke TjekLåns eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.
Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på TjekLåns tjenester, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Ved oprettelsen af indhold, herunder indsendelse af billeder, tekst mv på TjekLåns tjenster, giver du TjekLån tilladelse til fremvisning af dit indhold på samtlige TjekLåns hjemmesider og mobilapplikationer samt til fremvisning heraf på andre af TjekLåns internetbaserede services, herunder f.eks. TjekLåns Twitter- og Facebookprofiler. Billeder, der oprettes på TjekLåns hjemmesider, kan automatisk få TjekLåns logo som vandmærke. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på TjekLån – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook.

Rettighedshavere
Såfremt indhold på TjekLåns hjemmesider krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte Support på info@admill.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. TjekLån forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

TjekLåns ansvar
Som bruger på TjekLåns hjemmesider, indvilger du i at friholde TjekLån for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på TjekLåns hjemmesider. Af samme grund kan TjekLån ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af indhold på sine hjemmesider.
TjekLån garanterer ikke for adgangen til TjekLåns ydelser eller hjemmesider, ligesom TjekLån ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Af samme grund fraskriver TjekLån sig, i det omfang lovgivningen tillader det, ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse hermed.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver TjekLån sig udtrykkeligt alle garantier og indeståelser, udtrykkelige eller implicitte samt lovgivne, for indholdet af TjekLåns hjemmesider samt de af TjekLån leverede ydelser.
I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver TjekLån sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for tab eller skader, herunder tab af penge, data, goodwill, omdømme med videre, der måtte opstå ved brug af adgangen til TjekLån eller af de ydelser der stilles til rådighed på TjekLåns hjemmesider.

Force majeure
Uanset ovenstående er TjekLån særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Admill, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Admill, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af TjekLån selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

Ansvarsmaksimering
Såfremt TjekLån bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er TjekLåns erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til TjekLån i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

Personlige oplysninger
Som bruger af TjekLåns hjemmesider, indvilliger du i, at TjekLån (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet i datapolitikken. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt du får mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks kontakte support på info@admill.dk, for at få ændret din adgangskode.

Generelt
Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet specifikt til specifikke tjenester, udgør hele aftalen mellem TjekLån og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

Ændringer eller rettelser
TjekLån kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på TjekLåns hjemmesider, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

Ved væsentlige ændringer af vilkår, vil du modtage en besked via e-mail.

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til support på info@admill.dk.

Såfremt TjekLån kræver betaling for en ydelse, vil du forud for betaling blive præsenteret for prisen i danske kroner (DKK), inkl. moms, til din gennemgang og accept. Ved betaling med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil din betaling blive pålagt et gebyr, som du vil blive oplyst om, forinden du foretager betalingen.

TjekLåns priser kan til enhver tid ændres.
Ingen fortrydelsesret for tjenesteydelser
I forbindelse med køb af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser købt via mobiltelefon, påbegynder TjekLån udførelsen af tjenesteydelsen umiddelbart efter købet, hvorefter din 14 dages fortrydelsesfrist ophører fra det tidspunkt, hvor tjenesteydelsen gøres tilgængelig for dig.

Du accepterer, at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen.

Version
Dette er persondatabetingelser for TjekLån version 2.0 af 28. maj 2018

logo

Indtast din e-mail og modtag andre billige lånetilbud fra os:

Fortsæt uden indtastning af e-mail

Betingelser